Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jobbik programja, a kormány által átvett és felhígított programpontok, ahogy a nemzeti oldal látja, ahogy a Policy Solutions látja.

„Mi maradt a Jobbiknak?” címmel jelent meg a Policy Solutions elemzése a mai napon. A tizennyolc oldalas dokumentum jelentős része a Jobbik előtt álló (szerintük meglehetősen szűkös) lehetőségeket elemzi, melyet a pártvezetésnek kell áttanulmányozni, kielemezni, megfontolni és végrehajtásáról vagy éppen végre nem hajtásáról a végső döntést meghozni.

A barikad.hu ezzel szemben a dolgozat elején található táblázatot vette górcső alá. Ez a rész azokat a kormányzati intézkedéseket sorolja fel, melyek egyrészt szerepelnek a Jobbik Radikális változás című választási programjában, másrészt az Országgyűlés döntéseinek köszönhetően megvalósultak, illetve hamarosan meg fognak valósulni. Ahogy az elemzés fogalmaz: azok az ügyek, melyekkel (állítólag) a Fidesz „kifogta a Jobbik vitorlájából a szelet”. De valóban így van? Nézzük őket szép sorjában, ahol szükséges, ott a barikad.hu saját véleményével kibővítve:

1.) Multinacionális nagyvállalatok megadóztatása
Radikális változás: „A multik adóbevételekhez történő hozzájárulása elenyésző, a keletkező hasznot számviteli trükkökkel eltüntetik és kiviszik az országból.”

Policy Solutions: Az Orbán-kormány ágazati különadókat vetett ki a távközlésre, az energiaszolgáltatókra és a kereskedelmi áruházláncokra. Ezek az ágazatok többnyire külföldi tulajdonú, multinacionális cégek kezében vannak.

barikad.hu: A kormány – elvileg – csupán két évre vetette ki az ún. válságadókat, bár a hosszú távú tervek (2013-2014) ennek meghosszabbítását jelzik előre. A Jobbik ezzel szemben állandó jelleggel kívánja megadóztatni a multinacionális nagyvállalatokat. A Fidesz-féle ideiglenes jellegű adóztatás üzleti bizonytalanságot szül, mely növeli a kockázatot.

2.) Kötelező magánnyugdíjpénztári tagság megszüntetése
Radikális változás: „A kötelező magánnyugdíj-rendszert megszüntetjük és visszavezetjük az állami rendszerbe oly módon, hogy az egyéni számlavezetés megmarad. Lehetővé tesszük a szabad nyugdíjpénztárválasztást, megszűnik a kötelező magánnyugdíj-pénztári tagság.”

Policy Solutions: A Fidesz államosította a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat. Az átlépés azonban a Jobbik elképzelésével szemben nem szabad választás eredménye, hiszen a magánnyugdíjpénztárakban maradók nem kapnak állami nyugdíjat.

barikad.hu: A Fidesz csupán egy politikai nyilatkozattervezetben rögzítené az egyéni számlavezetés rendszerét és nem biztosítja a befizetett tőke örökölhetőségét sem. A Jobbik ezzel szemben törvény erejével garantálná mind a tőkefedezetet, mind a megtakarítás örökölhetőségét.

3.) Szabad vasárnap
Radikális változás: „Bevezetjük a vasárnapi pihenőnap kötelező kiadását minden olyan munkakörben, amely nem az alapvető létszükséglet (pl. közüzemek) kielégítését szolgálja, vagy amelyet a gyártási technológia szigorúan vett műszaki követelménye nem indokolja.”

Policy Solutions: A KDNP jelenleg is parlament előtt fekvő javaslata alapján egy évben csak 12 vasárnap lehetnének nyitva a 280 nm alapterületűnél nagyobb boltok.

barikad.hu: A Jobbik a KDNP-t megelőzve nyújtotta be saját törvényjavaslatát a szabad vasárnap megteremtése érdekében. Ennek napirendre vételét azonban a Ház – egyelőre – elutasította.

4.) Magzati élet védelme
Radikális változás: „A Jobbik célja, hogy az abortusz jelensége a lehető legrövidebb időn belül a társadalomtörténet rossz emlékei közé kerüljön – s elérjük azt a célt, amit ma sokan irreálisnak állítanak be: szűnjön meg a művi várandósság-megszakítás, mert ne legyen rá szükség és igény. A magzati élet erőteljesebb törvényi védelme is szükséges, egyúttal segítve a nem várt terhesség problémájával szembesülő nőket a megfelelő döntés meghozatalában.”

Policy Solutions: Az alkotmányozó alapértékeket vizsgáló munkacsoport az ember fogalmát „fogantatástól halálig” meghatározással tenné az alaptörvény részévé. Mindez későbbi szabályozással lehetőséget adna az abortusz szabályainak akár rendkívüli szigorítására. A különböző kormánypárti megnyilvánulások alapján azonban a Fidesz és a KNDP megosztott a kérdésben.

barikad.hu: A 2011-es költségvetés tervezete az eddigi több mint 1,5 milliárd forint helyett „csupán” 500 millió forintot különít el művi terhesség-megszakításra. A Jobbik ezt az összeget inkább az ún. lombikbébi-programra csoportosítaná át.

5.) Osztályzás, évismétlés kérdése
Radikális változás:  „A neoliberális oktatáspolitika vadhajtásaival szemben a Jobbik támogatja az osztályzást és az évismétlést is.”

Policy Solutions: A Fidesz-KDNP visszavezette a közoktatásba az osztályzást és az évismétlést.

6.) Pedagógusok fizikai és pszichikai védelme
Radikális változás: „A pedagógusnak mint közfeladatot ellátó személynek fokozott védelmet kell biztosítani megtámadása, zaklatása esetén, a törvény teljes szigorával.”

Policy Solutions: Az Orbán-kormány szigorította a tanárokkal szemben elkövetett erőszakos cselekmények büntetőjogi szankcióit.

barikad.hu: Noha nem teljesen ide illik, de a Jobbik egy módosító indítványban kezdeményezte az egészségügyi, szociális és gyámügyi munkatársak fokozott védelmét is. A módosítást a kétharmados gőzhenger lesöpörte, később ezt „technikai hibának” minősítették. Az említett területek dolgozói azóta sem minősülnek ilyen szempontból közfeladatot ellátó személynek.

7.) Szent Korona-tan
Radikális változás: „Szükséges annak az elvnek a megjelenítése, hogy a Szent Korona és a Magyar Állam, a Szent Korona és a (különböző nemzetiségű és vallású tagokból álló) nemzet is azonos. A Szent Korona a Magyar Államot jelenti hivatalos szövegekben és jogszabályokban.”

Policy Solutions: A Fidesz alkotmányozó munkacsoportjai, a köztársasági elnök, továbbá az ÁSZ elnöke is fontosnak tartotta, hogy az új alkotmányban legyen utalás a Szent Koronára.

barikad.hu: A Jobbik egyértelműen a Szent Korona-tanon alapuló államberendezkedés híve, miközben a Fidesz-KDNP kormányzat csupán a Szent Korona szimbolikus jelentőségét vallja.

8.) Új médiatörvény
Radikális változás: „A Jobbik olyan médiatörvényt alkot, amely új, értékelvű közszolgálatiságot teremt, rögzítve annak kritériumait, mint a nemzeti identitás építése, a sokoldalú ismeretterjesztés és a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Lehetővé tesszük az egyes médiumokra kiszabott büntetések minél hamarabbi végrehajhatóságát a jelenlegi, évekig elhúzódó gyakorlat helyett.”

Policy Solutions: A Fidesz új médiatörvényt alkotott, amelynek elfogadásához az alkotmányt is módosította. Az Orbán-kormány saját kinevezettjeinek felügyelete alá vonná a teljes magyar médiát. A törvényjavaslatok indoklásában a Jobbikéhoz hasonló, értékalapú érvelés jelenik meg. A javaslat súlyos szankcionálási lehetőséget ad a Médiahatóság kezébe.

barikad.hu: A Fidesz-kormány elég csúnyán túllőtt a célon. Az elharapódzott bulvárosodást nem megregulázni, hanem megszállni szándékozik. Ennek érdekében saját „hírgyárat” hoz létre: a közszolgálati híreket ezentúl nem az egyes közszolgálati médiumok szerkesztőségei készítik, hanem az MTI, jelentősen csorbítva ezzel az MTV, a Duna TV és az MR önállóságát.

9.) Osztálykirándulások az elszakított területekre
Radikális változás: „Az általános iskolák felső tagozatos osztályai számára kötelezővé tesszük, hogy legalább egy évfolyamon elszakított magyar területre szervezzék az osztálykirándulást.”

Policy Solutions: A kormány kezdeményezésére minden közoktatásban tanuló fiatal legalább egyszer eljuthat a magyar állam támogatásával a szomszédos országok magyarlakta területeire annak a határozati javaslatnak az értelmében, amelyet október fogadott el a parlament.

10.) Magyarország keresztény ország
Radikális változás: „Magyarország keresztény gyökereit az alaptörvénybe foglaljuk.”

Policy Solutions: Schmitt Pál köztársasági elnök az ország keresztény hagyományainak megemlítését is várja az új alaptörvénytől. A végleges formáról egyelőre nincs információ.

11.) Kétkamarás parlament
Radikális változás: „Az Országgyűlés második kamarájának visszaállításával megfelelő képviseletet, alkotmányosan szabályozott közéleti hatásköröket kaphatnak a nem pártjellegű egyesületek, társadalmi szervezetek, további a társadalmi munkamegosztás képviselői, a megyék küldöttei és foglalkozási (hivatásrendi) érdekképviseletek, az egyházak és az anyaország határain kívül élő magyarság, a nemzeti és etnikai kisebbségek küldöttei és a szellemi élet kiválóságai.”

Policy Solutions: A kétkamarás parlament lehetőségét felvetette több, az új alkotmány előkészítésével megbízott munkacsoport. A felsőházat a képviselőház döntéseivel szemben egyszeri vétójog illetné meg.

barikad.hu: Az alsó- és felsőház rendszeréről egyelőre nincs biztos információ, valószínűleg megmarad az egykamarás parlament. Felmerült egyes kormánypárti politikusok, alkotmányjogászok részéről a felsőház létrehozásának gondolata, de csak említés szintjén.

12.) Rendőri jogsértések
 Radikális változás: „A Jobbik az Országgyűlésben küzdeni fog azért, hogy teljes körűen feltárják a 2006. őszi rendőri brutalitás és ügyészségi-bírósági jogsértéseket.”

Policy Solutions: A parlament jogsértéseket vizsgáló bizottsága elkezdte a 2006. őszi rendőri intézkedések vizsgálatát.

barikad.hu: A jogsértésekről szóló albizottsági jelentéseket elfogadta az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága. A jogsértést elszenvedettek részére kártérítés, illetve kártalanítás jár. Ugyanakkor a jelentések büntetőjogi felelősséget nem állapítanak meg, az egyértelmű bűncselekményeknek egyelőre személyi következményei sincsenek.

Összegzés: annak ellenére, hogy számos kormányzati intézkedés valóban a Jobbik programját veszi át, egyértelműen látszik, hogy jópár esetben a kormánypártok „félmunkát” végeztek. Ezekben az ügyekben a Jobbiknak még maradt szabad mozgástere és ez által képes lehet magát egyértelműen megkülönböztetni a Fidesztől.barikad.hu